Om

Om oss

 

 

Vi utför mest avverkning av skog men vi åtar oss även plantering och röjning. I samband med avverkningar kan vi även förmedla virket.

Vår maskinpark består av:

 • En Rottne H8 skördare som är en beståndsgående skördare främst avsedd för förstagallringar.
 • En Ponsee Scorpion King skördare utrustad med ett Ponsee H5 avsett för gallring. Ett Ponsee H7 som används vid slutavverkning.
 • En stickvägsgående gallringsskördare, Ponsse Scorpion, lämplig för alltifrån förstagallring till klen slutavverkning. Lämplig även i våtmarker.
 • En Rottne F10B skotare som främst är avsedd för gallringar. Lämplig även i våtmarker.
 • En Rottne F13C skotare lämplig för gallring coh slutavverkning. Bandutrustning tillgänglig som gör den lämplig även i mossmarker.
 • En Komatsu 875 skotare för slutavverkning.

 

Exempel på utbildningar:

 • ADR-Transport av farligt gods
 • Mätnings- och tillredningsbestämmelser av virke
 • Grönt Kort - Natur- och kulturmiljövård
 • Skonsam drivning

 

Hjälpmedel tillgängliga för kvalitetshöjande, miljövänlig och skonsam avverkning:

 • Bärande miljöband för minimal spårbildning
 • Godkända miljöoljor används i alla maskiner
 • Stockbroar används vid behov

 

 

 

 

 

Bodafors Skogstjänst AB är certifierade enligt PEFC/05-22-111.

 

Vi uppfyller kraven "Seriös entreprenör" enligt SMF Skogsentreprenörerna.

Miljö och Kvalitet

 

 

Samtlig personal har de utbildningar och kompetens som behövs för att utföra ett miljövänligt skogsbruk med hög kvalité.

Varför ska ni välja oss?

 • Vi ökar värdet på Er skog
 • Vi tar fram Era naturvärden
 • Vi utför jobben med hög kvalitet
 • Vi använder ny teknik

Affärsidé

 • Vi erbjuder skogliga tjänster som plantering, röjning, gallring och slutavverkning med högsta kvalité till konkurrenskraftiga priser.

 • Vi vänder oss till skogsbolag, skogsägarföreningar, förvaltningsbolag, sågverk samt små och stora skogsägare främst på Småländska Höglandet.

 

 

Copyright © All Rights Reserved